TINTA CHINA - 23 Humoristas de China en el Museo Diogenes Taborda

ARTISTAS:

Li Guang Jun, Zhang Wei ,Han Ensheng, Wang Jun Ping, Den Wei Long,Yang Xin Yu ,Zhu Cheng, Feng Huo, Guo Zhong,Liu Jun Zheng ,Leng Mu,He Fu Cheng,Cheng Ping,Yang Xing Yun, Xu Xiao, Chen Xuejun,Li Hai Feng ,Guang Jun-Li ,Huang Kun, Ehsan Ganji ,Li Hai Feng

,Zhao Yun Sheng, Feng Huo.